Zádielska dolina

Zádielska dolina

Zádielska dolina patrí medzi najkrajšími útvarmi Gemersko Turnianskeho Krasu. Krasové bralá Zádielskej doliny sú naraz strašidelné a prekrásne. Vytvorili ju erozívne účinky Blatnického (Szár) potoka za milióny rokov. Na dna 300 metrov hlbokej doliny vedie cestička, ktorá je obopínaná potokom a krasovými javmi. Najznámejším geologickým javom doliny je 105m metrov vysoká ihlanovitá veža, takzvaná Cukrová Homoľa(Cukorsüveg). Cukrová Homoľa je obľúbeným cieľom aj pre horolezcov.

Okrem krasových útvarov je dôležitá aj flóra a fauna. Zádielska dolina je svetoznáma kvôli inverzie vegetačných pásiem. Dole v tiesňave klíma je chladnejšia a mokrejšia, žijú tam rastliny pochádzajúce z vyššie položených krajín, pričom hore na planine je teplejšie, tu sa rozšírili teplomilné rastliny. Vyskytujú sa tu rôzne druhy chránených živočíchov, a preto Zádielska dolina bola zaradená do programu „Človek a biosféra“.

Na predstavenie Zádielskej doliny v roku 1977 bol otvorený Zádielsky náučný chodník.

Galéria: 
Blatnica
Zádielska dolina
Zádielska dolina - jaskyňa
Zádielska dolina - hlavačik jarný
Zádielska dolina - poniklec veľkokvetý
Zádielska dolina - turisty
Kľúčové slová: