Túry

Turňa - Turniansky hrad, túra

Dĺžka trasy: 
1.76km
Výškový rozdiel: 
+163m, -12m
Turniansky hrad - palác

Túra sa začína v parkovisku pod hradným vrchom, a vyvedie nás ku Turnianskému hradu. Hrad bol postavený rodinou Tornayovcov v roku 1357. Neskôr, v 16. storočí bol prerobený v renešančnom štýle. Dostal nové rondely a baštióny, aby vedel bojovať aj proti postupujúcimi Tureckými skupinami.

 

Túra Turniansky hrad - Zádielska dolina

Dĺžka trasy: 
12.1 km (okružná trasa 16km)
Výškový rozdiel: 
+599m, - 537m (okružná trasa +649m, -649m)
Výchľad na Turňa

Počas túry navštívime Turniansky hrad, z ktorej sa otvára pekná panorámu na celé okolie. Z hradu vystúpime na Zádielku planinu, kde sa stretneme s vzácnimi teplomilními rastlinami planiny. Neskôr nás čakajú krásne výchlady na bralá Zádielskej doliny z hora. Potom klesneme do doliny, kde stretneme s úplne inou prírodou, rastlinami ktoré majú studenejšiu a mokrejšiu klímu.