Turniansky kostol

Turniansky kostol

Prvá písomná zmienka o kostola Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza z roku 1274. Kostol s hrubými múrmi, postavení v gotickom a románskom štýle obklopený hradbou so strelnicami je typickým opevnením kostolom. Z dôvodu mnohonásobných prestavení kostol má drsný vonkajší vzhľad, ale vnútro je plný s pokladmi. Vnútorné múry sú okrášlené barokovými a unikátnymi stredovekými freskami. Fresky nachádzajúce z 15. storočia mimoriadnej kvality sa patria k trom najvýznamnejším nálezom na území bývalej Rakúsko-Maďarskej monarchie z tohto obdobia. Vo vedľajšom lode kostola sa nachádzajú krásne barokové fresky, ktoré zobrazujú spor Ježiša Krista.
Kostol sa práve reštauruje, pričom z finančných dôvodov dokončenie je ďaleký.

Ďalšie informácie o Turnianskej farnosti .

Unikátne fresky

Galéria: 
Turniansky kostol - Barokové freská
Turniansky kostol - Barokové freská
Turniansky kostol - Barokové freská
Turniansky kostol - kaplnka
Turniansky kostol
Kľúčové slová: