Turniansky hradný vrch

Turniansky hradný vrch

Národná prírodná rezervácia, Turnianský hradný vrch bol veľmi vzácny aj pre našich predkov. Na vrchu postavili hrad a na južných svachoch pestovali viniče. Ku turnianskému hradu vedie stará cesta, stáročia tu jazdili koče idúce na hrad. V skalách sú dodnes viditeľné kolaje, ktoré boli vyrité ich kolesami. Na nižších častiach kopce dodnes pestujú vinice, pričom hore nachádza vzácna teplomilná flóra a fauna. Krasová step je nálezikom endemitu rumenice turnianskej (nikde inde na svete, len v tejto oblasti rastie). Ďalšie vzácne rastliny vrchu sú: skalnica, kavyľ, zvonček sibírsky, oman mečolistý, a veľa ďaľších. Na skalách, medzi skalami často vidieť jašterice, ale môžeme stretnúť aj s úžovkou hladkou, alebo vretenicou severnou (mierne jedovatá). Turnianský hradný vrch, tak isto ako blízká zádielska dolina bol vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu.

Galéria: 
Kavyľ
Skalnica
Skalnica
Turniansky hradný vrch
Zvonček sibírsky
Turniansky hradný vrch - výchľad
Oman mečolistý
Rumenica turnianska