Turniansky hrad

Turniansky hrad - palác

Zrúcaniny Turnianskeho hradu stojia nad obcou Turňa nad Bodvou, 40 km od Košiciach.

Na postavenie Turnianskeho hradu dostal povolenie rodina Tornayovcov v roku 1357. Vtedy ale išlo asi len o jeho prestavbe, lebo torión (veža) z architektonického hľadiska pochádza už z 13. storočia. Hrad v nasledujúcich rokoch slúžil ako centrum Turnianskej župy. Prvým najväčším ohroziteľom Turnianskeho hradu sa stali husiti pochádzajúce z Českej monarchie. Na územie Maďarska prišli v polovici 15. storočia na čele s Jánom Jiskrom. Okrem rabovania majetkov Jasovského kláštora, občas sa dostali aj do Turne a napadli aj Turniansky hrad. Ján Jiskra z Maďarska a tak aj z okolia Turne bol vyhnaný počas panovania Mátyása Korvína.
V 16. storočí v živote Karpatskej kotliny nasledovala 150 ročná okupácia Turkami a Habsburský útlak. Turniansky hrad stál neďaleko od hraníc Tureckej ríši, Sedmohradska(Erdély) a Maďarska, ktorí bol vedení Habsburgami. Hrad stál v ohrozenej oblasti a preto bol prestavený v renesančnom štýle za pomoci talianskych staviteľov. Vtedy dostal nové baštióny a rondely. Neskôr sa hrad stal ohniskom protihabsburských povstaní. Striedavo ho obliehali Habsburgovci a povstalci tzv. kuruci. Občas sa tu dostali aj Turecké skupiny. Na koniec 17. storočia hrad už bol zastaralý, ale ešte stále bol oporným bodom povstalcov, preto v roku 1685 na povel Habsburského kráľa bol zničení generálom Schultzom.

Letecké zábery hradu

Video vytvoril GeoKarpatia s.r.o

Hrad je v dezolátnom stave, jeho ruiny sú zarastené vegetáciou. Napriek tomu turniansky hrad je jeden z najnavštívenejších miest okolia. Hrad by zaslúžil poriadne vyčistenie a konzerváciu, aby sme ho zachovali pre dalsie generácie.

 

Galéria: 
Turniansky hrad po vyčistení
Turňa - Horný hrad
Turniansky hrad - Veľká rondela
Turniansky hrad
Turnianský hrad - palác
Turnianský hrad - okno
Turnianský hrad - torión
Turnianský hrad - delová bašta
Turnianský hrad - strielňa