Turňa - Turniansky hrad, túra

Dĺžka trasy: 
1.76km
Výškový rozdiel: 
+163m, -12m
Turniansky hrad - palác

Túra sa začína v parkovisku pod hradným vrchom, a vyvedie nás ku Turnianskému hradu. Hrad bol postavený rodinou Tornayovcov v roku 1357. Neskôr, v 16. storočí bol prerobený v renešančnom štýle. Dostal nové rondely a baštióny, aby vedel bojovať aj proti postupujúcimi Tureckými skupinami.

Modrá turistická značka vyvedie nás na hradnú stráň (sedlo), odtiaľ už vedie len krátka neoznačená cesta až ku Turnianskému hradu.

Jeho prekrásne zrúcaniny už z ďaleka predurčujú vzhľad krajiny. Múri východného paláca a pred ním stojiace bašty sú charakteristickým znakom hradu, a cestujúcim zo smeru Košíc je už veľmi známe. Cesta ktorá vedie k hradu bola využívaná už v stredoveku. Cesta bola vyrytá do brala hradného vrchu, v čom aj dodnes sú vyditeľné koľaje, ktoré boli vyjazdené kolesami vozov. Druhou významnosťou turnianského hradného kopca je rumenica turnianska, ktorá je prísne chránená kvôli jej vzácnosti. Rastie len v oblasti Gemersko Turnianskeho Krasu.

Návštevník na vrchu kopci  najprv uvidí obrovskú rondelu, ktorá bola využívaná na ochranu hradu zo smeru prístupovej cesty. Má päť obrovských delových strieľní, ktoré boli strašiteľné pre každého útočníka. Po ľavej strany rondely je vstup hradu. Oproti stojí veža, ktorá už je asi 800 rokov stará, a je najstaršou častou hradu. Ostatné časti, ako aj palác s obrovskými gotickými oknami boli postavené až neskôr. Okrem zachovaných častí pivníc sú zaujímavé aj bašty na východnej strane. V severovýchodnom bašte sú zachované ešte aj delové strieľne, ktoré možno boli využívané aj proti Turkom.

Žiaľ Bohu hrad je v zlom stave. Hrad od vegetácie už dávno nie je vyčistená, preto návštevu odporúčame od neskorého jeseňa až do skorého jaru - keď listy odpadávajú. 

Výškový profil: 
Turňa - Turniansky hrad, výškový rozdiel
Galéria: 
Jasterica - Turniansky hrad
Turniansky hrad - strieľňa
Turniansky hrad - Veľká rondela
Turniansky hrad - cesta