Svet podzemia

Krasnahorská jaskyňa - kvapľe

Mohutné siene s kvapalnými výzdobami, rôzne skalné útvary, podzemné chodby pretekané hučiacimi potokmi a priezračné jazerá sú skutočnými klenotmi Gemersko Turnianského Krasu. Zo širokého výberu jaskynných túr, každý môže vybrať tú najvhodnejšiu. Dĺžka prehliadkových trás sa pochybuje od niekoľko 100 metrov  až do niekoľko kilometrov. Kratšie trasy sú vhodné pre celú rodinu, pričom dlhšie alebo nevybudované trasy nás postavia pred väčšiu výzvu.

V jaskyni Domica sa môžete zúčastniť na atraktívnej plavbe po podzemnej riečke Styx, alebo v Krasnahorskej jaskyne môžete obdivovať 34m vysokú kvapľu, ktorý donedávna bol zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. Gombasecká jaskyňa je známa najmä výskytom tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov.

Jaskyňe na území maďarskej republiky

Na maďarskej strane v jaskyni Baradla okrem skalnatých útvarov môžete vypočuť výnimočnú akustiku koncertovej haly (Hangverseny terem), a nájdete stopy ktorých ešte ponechal pračlovek.

Najzaujímavejšie útvary nájdete v jaskyni Rákóczi pri obci Bódvarákó. Jej krištáli, jedinečné kvapalné útvary a jej priezračné jazerá ju radia medzi najkrajšie jaskyne.

Jaskyne Béke, Kossuth a Meteor sú otvorené hlavne pre tých ktorý chcú okúsiť ťažkosti skúmania jaskýň. Cesta sa vedie v neosvetlených chodbách cez potoky, cez skaly, cez povrazové rebríky.

Ceny vstupných a otváracie doby jaskýň v maďarskom jazyku.

Galéria: 
Krasnahorská jaskyňa - kvapľe
Krasnahorská jaskyňa - kvapľe
Krasnahorská jaskyňa - obrovský kvapeľ
Krasnahorská jaskyňa - túra