Náučný chodník Zádielska tiesňava

Dĺžka trasy: 
8,85km
Výškový rozdiel: 
+452, -452m
Zádiel, informačná tabuľka

Okružná trasa chodníka sa začína v obci Zádiel, prejde cez Zádielskej doliny, vyjde na planinu a po zostupe vráti na východiskový bod.

Po zaparkovaní auta vedie nás mierne stúpajúca cesta do vnútra doliny. Jednotlivé stanice náučného chodníka (7 kusov) sú označené informačnými tabuľami. Obsahujú informácie o vzácnej fauny a flóry, o zaujímavých krasových javoch a o zemného hradiska na planine.

Na ceste nás prevádzajú potok Blatnica, jej zvuky, a obopínajúce skalové bralá. Po troch kilometrov, pri chatách cestu opustíme a prejdeme na cestu s modrým značeným. Tá nás vyvedie na planinu. Pri križovatke horských ciest, Na skale nájdeme  nádherný výhľad na celú tiesňavu. Krasové bralá sú už pod namy, a keď pokračujeme ďalej na modrom značení vyjdeme na planinu. Príroda sa úplne zmení, žijú tu rastliny, ktoré majú rád teplo, kvitnú tu vzácne, prekrásne kvety. V letných mesiacoch môžeme stretnúť aj s ovcami pripomínajúc staré časy. Už aj v dobe železnom tu žily ľudia, pričom na vlastnú ochranu postavily zemné hradisko. Jeho múri 3m vysoké a 8m široké, sú dodnes vyditeľné.

Po pokračovaní cesty sa dostaneme na hranu planiny, výchlad je naraz impozantný a krásný. Pozor, dávajte pozor na svoje deti, skalové bralá miestami sú úplne zvyslé.

S pokračovaním na modrej ceste dostaneme na odbočku Veľký Scob, s odbočením do prava môžeme dokončiť okruh náučného chodníka, cesta nás vedie do dediny Zádiel. Ale keď nie sme unavený tak môžeme pokračovať aj na modrom až na Turnianský hrad.

 

Výškový profil: 
Výškový profil
Galéria: 
Zádielska dolina