Historické pamiatky

Turniansky kostol

Turniansky kostol

Prvá písomná zmienka o kostola Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza z roku 1274. Kostol s hrubými múrmi, postavení v gotickom a románskom štýle obklopený hradbou so strelnicami je typickým opevnením kostolom.