Hájska dolina

Čertov most

Hájska dolina oddeľuje Jasovskú planinu od Zádielskej planiny. Jej vodopády, kamenné útvary sú veľmi známe. Hájska dolina patrí medzi najkrajších pozoruhodností Gemersko-Turnianského Krasu (časť Slovenský Kras).

Krasová tiešňava bola vyritá potokom Garádics, medzi obcami Hačava a Háj. Vďaka veľkým výškovým rozdielom a  rozličných krasových útvarov sa tu vznikly prekrásne vodopády.

Najznámejším kamenným útvarom doliny je Čertov most. Dolina tu je len 10m široká. Nachádzajú sa tu aj iné krasové javy, malé jaskyne, ktoré sú dôležité z archeologického hľadiska.

Dolinu môžeme prejsť s autom, ale z obci Háj môžeme vyraziť pešo, alebo na bicikli (prevádzka cesty je slabá). Na konci doliny nachádza obec Hačava. Hačava je rusínska dedina so zachovanou ľudovou architektúrou, drevenicami. Stamať môžeme pokračovať na planinu, alebo môžeme prejšť aj do neďalekej Zádielskej tiešnavi.

V tejto oblasti bol nakrúcané časti amerického filmu "Za nepriateľskou líniou". Anjel z filmu je vystavený v obci Háj.

Galéria: 
Hájska dolina
Hájska dolina
Hájska dolina - Čertov most
Hájske vodopády
Hájske vodopády - Zima
Anjel z amerického filmu - "Za nepriateľskou líniou"
Kľúčové slová: